Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman

Test enesekontrolliks   

 

1.      Endofüütidele hakati pöörama suuremat tähelepanu seoses sellega, et

1) nad on silmale nähtamatud

2) nad on väga salapärased seened

3) neid on rohkem kui siiani kirjeldatud seeneliike kokku

4) karjamaa rohttaimede endofüüdid põhjustavad kariloomadel mürgistusi

 

2.      Endofüütsete seenliikide  oletatav arv

1) 500

2) 1 000

3) 10 000

4) 100 000

 

3.      Eendofüüdid paiknevad

1) looma rakkudes

2) taime rakkudes

3) taime pinnal

4) taime sees (seemne sees, kudede vahel)

 

4.      Endofüütsed seened on arenenud 

1) saprotroofsetest seentest

2) autotroofsetest taimedest

3) patogeensetest seentest

4) prokariootsetest organismidest

 

5.      Endofüütidele  on omane

1) väga vana sümbioosi vorm arenenud koos esimeste maismaataimede tekkimisega (Siluris 435-395 miljonit aastat tagasi)

2) taimedest sõltumatu vegeteerimine

3) levik viljakehades moodustuvate eoste abil

4) mütseelina mullas kasvamine

 

6.      Endofüüte saab kindlaks teha 

1) mikroskopeerides taime sees värvitud  seene hüüfe 

2) isoleerides seene taimest puhaskultuuri

3) puhaskultuuri DNA järjestuse alusel

4) biokeemiliste meetodite abil

 

7.      Endofüütide vertikaalsel paljunemisel  nad levivad

1) koos taime seemnetega olles seemne sees

2) klonaalselt

3) seene sugulise paljunemise  käigus eoste abil

4) kopulatsiooni teel

 

8.      Mutualism on

1) kahe erinevat liiki organismi mõlemapoolselt kasulik kooselu

2) suhte tüüp ökosüsteemis, millest mõlemad liigid saavad kasu kusjuures   üks ilma teise liigita ei saa elada

3) suhte tüüp ökosüsteemis, kus üks organism kasutab teist organismi oma elutegevuseks, põhjustades peremeesorganismile toitainete kaotust, hävitades kudesid, saastades teda oma ainevahetuse jääkidega

4) on eri liiki organismide kooselu vorm, liikidevaheline suhe ökosüsteemis, milles üks osapool saab kasu ning teisele osapoolele on see kooselu kahjutu, erilist kasu toomata

 

9.      Endofüütsed seened

1) Toodavad peremeestaime kaitseks ja ellujäämiseks vajalikke aineid

2) Suurendavad taimedes süsivesikute tootmist ja  taime kasvu

3) Vähendavad taimedes süsivesikute tootmist ja  taime kasvu

4) Parandavad taime veevarustust

 

10.  Endofüüdid toodavad järgmisi sekundaarsed metaboliite loomade eemalepeletamiseks taimedest

1) Ergot putukate vastu

2) Loline putukate  vastu

3) Lolitrems  mammalide vastu

4) Peramine  mammaalide  vastu

 

11.  Arvatavalt on seene ja taime sugukondade tungalteralised Clavicipitaceae ja

kõrrelised  Poaceae vaheline  seos …. miljonit aastat vana

1)  4

2)  40

3)  400

4)  400 000

 

12.   Koevolutsiooni käigus on mutualistlikud Neotyphoidium liigid

1) saanud edasi kantavaks peremehe seemnetega

2) kaotanud võime iseseisvalt elada

3) kaotanud sugulise paljunemise võime

4) korduvalt hübridiseerunud

 

13.   Konstrueeritud endofüütide kui bioloogiliste  agentide eelised:

1) pole horisontaalselt ülekantavad   võõrastele peremeestele

2) on horisontaalselt ülekantavad   võõrastele peremeestele

3) ülekantavad vertikaalselt taime generatiivsetele järglastele (seemnetega)

4) produtseerib putukatele toksilisi alkaloide, mis pole toksilised karjale

 

14. Puhaskultuuri isoleeritud endofüütsetest seentest on saadud:

1) antibiootikume

2) antimükootikume

3) immunosuppressoreid

4) vähivastased ained

 

15. Endofüüdid kaitstes  taimi putukkahjurite eest keemiliste vahenditega:

1) muudavad herbivooride arvukust ja koosseisu kõrgemates toitumisahela lülides

2) limiteerivad energia ülekannet putukate toiduvõrgustikes mitte niivõrd toidu hulga kui toidu kvaliteedi kaudu

3) suurendavad toitumissuhete mitmekesisust

4) vähendavad toitumissuhete mitmekesisust