Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman

Endofüütide mutualistlikud suhted 

Endofüütsed seened

Toodavad peremeestaime kaitseks   ja    ellujäämiseks vajalikke aineid
Suurendavad taimedes süsivesikute tootmist ja  taime kasvu
Parandavad taime veevarustust

Ehk tavakeeles võiks öelda:

endofüüdid saavad taimedelt toidu ja majutuse selle eest, et "aitavad katta maja ülalpidamiseks vajalikke kommunaalkulusid".  Sekundaarsed metaboliidid ja nende mõju

Tungalteralisd seened kindlustavad kõrreliste keemilise kaitse tootes nelja tüüpi alkaloide taimetoiduliste loomade eemalepeletamiseks:


 Ergot ja Lolitrems  putukate vastu

 Loline ja Peramine  mammaalide  vastu


Endofüüdid suurendavad taimede kohastumust

Taimed omandavad tänu seente poolt toodetavatele sekundaarsetele metaboliitidele   (alkaloididele) resistentsuse biootilise ja abiootilise stressi suhtes:

patogeensete seente  ja nematoodide vastu
herbivoorsette imetajate ja putukate vastu
põuakindluse, kõrge temperatuuri taluvuse.


Tungalteraliste ja kõrreliste
koevolutsioon

Arvatakse, et seene ja taime sugukondade tungalteralised Clavicipitaceae ja

kõrrelised  Poaceae vaheline  seos on 40 miljonit aastaat vana.

 

Geeni genealoogia põhjal on kindlaks tehtud, et endofüütsed seened perekonnast Neotyphoidium on arenenud koos oma peremeestaimedega kõrreliste sugukonnast.Koevolutsioon ja liikidevaheline hübridisatsioon

Endofüüdid on arengu käigus korduvalt hübridiseerunud tõenäoselt mitme endofüüdiga nakatunud peremeestaime sees. Need hübriidid võivad olla tekkinud paraseksuaalse  (või somaatilise) rekombinatsiooni tulemusena.


Mutualistlikud Neotyphoidium liigid 

• on kaotanud oma sõltumatu identiteedi 
 saanud organellideks - nad on vertikaalselt edasi kantavad peremehe seemnetega
nad pole kunagi loodusest leitavad kui vabalt elavad organismid (kuigi nad kasvavad hästi kultuuris)
nad on kaotanud sugulise paljunemise võime, mis vähendab nende võimet kohaneda uute elukeskkondadega
nad on laialt levinud (kuigi ka endofüütideta taimi võib leida nakatunud heintaimede populatsioonis).