Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman

Kordamisküsimused


Millal ja millega seoses hakati endofüütidele pöörama tähelepanu? Endofüütsete seenliikide  oletatav arv.


Eendofüüdi mõiste,  paiknemine taimes (seemne sees, kudede vahel). Mõisted epifüüt, endofüüt.  Endofüütsete seente areng patogeensetest. Endofüütidele iseloomulikke tunnuseid. Millal ja kellega koos nad on tekkinud? Sümbioosi mõiste. Milliseid meetodeid kasutatakse nende kindlakstegemiseks?


Paljunemine:  vertikaalselt - peremehe sugulise paljunemise käigus seemne sees levib seen klonaalselt seenehüüfidega; horisontaalselt, ühelt naaberperemehelt  teisele seene sugulise paljunemise käigus eostega.  Endofüüdi elutsükkel ja vertikaalne paljunemine  roog-aruheinas.


Mõisted: mutualism, antagonism ja parasitism. Endofüütide mutualistlikud suhted taimedega ja nende rolli looduses, põllumajanduses ja meditsiinis.


Mis kasu saavad taimed endofüütidest?  Milliseid sekundaarseid metaboliite (alkaloide) endofüüdid toodavad, kelle eemale peletamiseks?  Mille ja kelle suhtes omandavad taimed resistentsuse tänu endofüütide poolt toodetavatele alkaloididele?


Kui kaua on kestnud tungalteraliste ja kõrreliste koevolutsioon?  Koevolutsioon ja liikidevaheline hübridisatsioon. Kas mitme erineva endofüüdi samaaegne olemasolu ühe  ja sama taime sees võiks soodustada nende seente somaatilise rekombinatsiooni teket? Millised muutused on toimunud endofüütidega koevolutsiooni käigus, mis nad on kaotanud ja mida võitnud  (anamorfse perekonna Neotyphoidium näitel)?


Millist kasu on saanud  põllumajandus endofüütide uuringutest? Karjamaade ja heinamaade produktsiooni   ja putukakindluse parendamine endofüütide abil. Konstrueeritud endofüütide kui bioloogiliste  agentide eelised.


Kasu meditsiinis. Endofüüdid kui bioaktiivsete produktide tootjad. Puhaskultuuri isoleeritud endofüütsetest seentest saadud uued antibiootikumid, antimükootikumid, immunosuppressoreid, vähivastased ained jm. Muscodor albus ja taksool.


Endofüütide laialdane mõju maismaakooslustele. Taim-seen assotsiatsiooni mõju kõrgematele toiduahela lülidele ja toiduvõrgustikule.  Endofüütide võime muuta läbi mitme toiduahela lüli toiduressursse ja liigirikkust. Endofüüdid  bioloogilise kontrolli vahendina. Endofüüdid kui putukas-peremees suhte korraldajad. Muutes ressursside koostist korraldavad endofüüdid ümber tarbijate vahelisi suhteid toitumisahelas/võrgustikus, omavad nad erinevaid kooslusi hõlmavat mõju.