Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman

Kasu meditsiinis


Eraldades ja iseloomustades endofüütide poolt kultuuris toodetavaid  komponente, võime leida kasulikke ühendeid nii meditsiinile, põllumajandusele kui ka tööstusele

ja avastada  uusi efektiivsed ravimeid.


Puhaskultuuri isoleeritud endofüütsetest seentest on juba saadud uusi antibiootikume, antimükootikume, immunosuppressoreid,vähivastased ained jm.


Taksool tehti kindlaks mass-spektromeetri  abil:


Endofüüdid kui bioaktiivsete produktide tootjad

Hiljuti kirjeldatud uue endofüütse perekonna liik Muscodor albus toodab erakordselt bioaktiivset lenduvat orgaanilist segu (VOC). Ta eraldati Hondurases  botaanika aias  kasvavalt Tseiloni kaneelipuult Cinnamomum  zeylanicum Gary Strobely töögrupi poolt (Gary Strobel . 2009.  Promising endophytic fungi and their natural products for controlling microbes. Abstract).


Mass-spektromeetri  abil tehti kindlaks milliseid alkohole, happeid, estreid, ketoone ja lipiide Muscodor albus toodab. Selle seene poolt produtseeritav mikstuur  on letaalne paljudele taime- ja inimpatogeensetele seentele ja bakteritele. Samuti on ta efektiivne nematoodide ja teatud putukatele tõrjeks.


Oletatavate komponentide alusel sünteesitud segul olid samasugused keemilised ja  bioloogilised omadused kui seene mikstuuril.


Endofüütide maailm on veel paljuski avastamata maailm, mille uurimine võib viia avastusteni, mis võivad “päästa maailma”.


Eesti Maaülikooli PKI mükoloogia osakonna  endofüüte uuriva töörühma poolt puhaskultuuri eraldatud ja molekulaarbioloogia meetoditega määratud timuti endofüütide bioaktiivsed produktid alles ootavad analüüsimist.