Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman

Endofüütide mõju maismaakooslustele

Kuna endofüüdid elavad nähtamatutena peremeestaime sees siis on nende tähtsust 
looduslikele kooslustele ja elurikkusele siiani alahinnatud. 
 

Eelkõige  on uuritud endofüütide  ökoloogilist rolli taimekooslustes kus nad vahendavad konkurentsi taimeliikide vahel ja mõjuvad vegetatsiooni mitmekesisusele ja suktsessioonile.

Vähem on uuritud taim-seen assotsiatsiooni mõju kõrgematele toiduahela lülidele ja toiduvõrgustikule.  

Endofüüdid  bioloogilise kontrolli vahendina

Laboratoorsed katsed on näidanud, et kõrreliste endofüüdid võivad mõjutada parasitoidide esinemis.
Põllukatsed on näitasid, et endofüüdid on võimelised läbi mitme toiduahela lüli muutma toiduressurssi ja liigirikkust.


Endofüüdid kui putukas-peremees suhte korraldajad

Kaitstes  taimi putukkahjurite eest keemiliste vahenditega muudavad endofüüdid herbivooride arvukust ja koosseisu kõrgemates toitumisahela lülides (siin Nature artikkel http://www.nature.com/nature/journal/v409/n6816/pdf/409078a0.)


Nad limiteerivad energia ülekannet putukate toiduvõrgustikes mitte niivõrd toidu hulga kui

toidu kvaliteedi kaudu.    

Endofüütideta kõrreluistel parasiitide mõju suureneb ja  toitumissuhete mitmekesisus väheneb.


Seega endofüütidel on laialdane  

mõju maismaakooslustele -


muutes ressursside koostist korraldavad endofüüdid ümber tarbijate vahelisi suhteid toitumisahelas/võrgustikus, 
neil on laialdane erinevaid kooslusi hõlmav mõju.