Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman

Mutualism – parasitism

Kõige paremini uuritud endofüütsed  seened on kõrrelisi nakatavad perekonna Neotyphoidium liigid  kes on  mutualistid.
Siit laialtlevinud valekontseptsioon, et enamus teisi endofüüte on ka mutualistid.
Tegelikult aga enamikel juhtudel mutualistlikke  seoseid pole leitud


Endofüüt kasvab puhaskultuurina

Mutualistlike suhete uurimiseks hea mudelorganism:

kasutatav nakatamata ja nakatatud taime võrdlemiseks


Mutualism -

kahe erinevat liiki organismi mõlmapoolselt kasulik kooselu
suhte tüüp ökosüsteemis, millest mõlemad liigid saavad kasu kusjuures   üks ilma teise liigita ei saa elada

pälvinud võrreldes teiste liikidevaheliste suhetega (näiteks parasitism) märksa vähem 
lähetepanu.

Mutualism – antagonism - parasitism

Selgub, et endofüütide puhul suhte tüüpi kirjeldab paremini  aja moment  kui seene liik
Nt mutualistlik endofüüt võib muutuda patogeeniks ja vicea versa sõltuvalt keskkonnast ja peremeestaime seisundist.
Mutualsmi võib vaadelda ka kui balansseeritud antagonismi, kus iga partner proovib saada maksimaalset kasu teistest kaotamata oma ressursse.