Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman
Kuidas neid kindlaks teha

Kasutatakse nelja erinevat tehnikat:


mikroskopeerides taime sees värvitud  seene hüüfe  

isoleerides seene taimest puhaskultuuri, mis võimaldab seene määramist kultuuritunnuste alusel
puhaskultuuri DNA järjestuse alusel 
biokeemiliste meetodite abil

 Parim viis on uurida komplektselt.