Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman
Millal ja kuidas nad tekkisid

Nagu mükoriisagi on  endofüüdid  väga vana sümbioosi vorm, dateeritav esimeste maismaataimede tekkimisega või isegi enne seda (Siluris 435-395 miljonit aastat tagasi (vaata sellest lingist 21. slaidi).

Endofüüdid on arenenud  mitmeid kordi sõltumatult,   kaasates erinevaid seeni ja taimi.