Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman


Kes on endofüüdid

Endofüüt on endosümbiont, seen või bakter, keda võib leida igalt poolt maailmas   praktiliselt kõikide elusate taimede seest, kus ta elab talle haigusi tekitamata - within plants, without disease - nii nagu inimese soolsestiku mikroflooragi. 


Gary Strobel: endofüüt on mikroorganism, kes on tuvastatav kõrgemates taimedes ja ei põhjusta mingeid nähtavaid sümptoome  ega koekahjustusi.


Siiski ei tasuks jätta lisamata haigustekke võimalikkust:

Petrini 1991: Endofüüdid asustavad sümptomiteta oma peremehe elusat sisemist kude, kuid endofüüdid võivad pärast inkubatsiooni või latentset perioodi  põhjustada haigestumise. 

Erinevalt mükoriisa ja patogeeni definitsioonist, endofüütide definitsioon põhineb eelkõige asukohal   ja siis alles sümbioosi  tüübil.Epifüüt   ----->  endofüüt

Epifüüt on seen, kes elab taime pinnal.


 

Epichloë typhina - tõlvtõvik (choke disease) parasiteerib sugulises faasis kõrrelistel (Lolium, Festuca, Phleum jt) ja põhjustab peremeestaime osalist või täielikku viljatust.


Endofüüt  vegeteerib taime sees haigust põhjustamata.
Oletatavalt on endofüüdid arenenud epifüütidest.

 

Ümberlülitumise eelised:

- tõhusam toitaine absorbeerimine peremeestaimest

- kaitse keskkonna eest

- kaitse pinnal toituvate parasiidsete putukate ja seente eest.


Patogeen -----> endofüüt

Eksperimentaalsed andmed näitavad, et endofüütsed seened  on arenenud patogeensetest.
Mõned endofüüdid on siiani võimelised produtseerima fütotoksilisi  sekundaarseid metaboliite ja nad võivad neid produtseerida in vitro isegi rohkem kui patogeenid peremehes (oder ja lehis).
Bayman oletab, et endofüüdid on siiani võimelised põhjustama haigusi, aga peremeestaim  on võimeline haigust maha suruma.

Endofüütidele iseloomulikke
tunnuseid

Asustab peremeestaime maapealseid osi: lehed, õied, leherootsud, varreosad, (juurtes esineb vähesel määral).
Mitmed neist on  peremeestaime või koespetsiifilised.
Olemuselt varieeruvad parasiitidest  sümbiontideni.
Esinevad kõigis kliimavöötmetes.