Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman


Järgnevalt selgitame kes on endofüüdid, millal ja kuidas nad on tekkinud ja 

kuidas neid kindlaks teha. Vaatleme kus ja kuidas nad elavad.

Selgitame mis on mutualism, antagonism ja parasitism ja

vaatleme täpsemalt endofüütide mutualistlikke suhteid ja nende rolli

looduses, põllumajanduses ja meditsiinis.